| www.mamcarz.art.pl |

Centrum Kultury w Aninie, 16.07.2020
czwartek, 16 lipca 2020

WYBORY  NOWYCH WŁADZ ZAKR
Walny Zjazd Członków Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR powierzył JERZEMU MAMCARZOWI  funkcję PREZESA. Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób: Mietek Jurecki – wiceprezes, Krzysztof Dzikowski – wiceprezes, Aleksander Nowacki – sekretarz Robert Obcowski- skarbnik

wstecz  
stat4u