| www.mamcarz.art.pl |

Jerzy Mamcarz kalendarium 2017
Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu 16.12.2017
sobota, 16 grudnia 2017

Koncert promujący śpiewnik Andrzeja Ciacha pt. Kawa z Ciachem. Prócz autora wystąpili Jerzy Mamcarz i Andrzej Szęszoł z zespołem.
Koncert poprowadziła Jadwiga Klaus

więcej: >>>

 
Pałacyk Oborskich w Mielcu 15.12.2017
piątek, 15 grudnia 2017

Organizator: Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej oraz Grupa Literacka Słowo
Promocja książki „PONTE - przewodnik poetycki Italia”, poetycka podróż po Italii Jerzego Mamcarza
wstęp i prezentacja książki: Janusz Chojecki i Jerzy Mamcarz
recytacje: Barbara Mamcarz, Jan Stępień
oprawa muzyczna Jerzy Mamcarz

więcej >>>

 
X Zjazd Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, 09.12.2017 godz. 10:00 ul. Czackiego.
sobota, 09 grudnia 2017

Jerzy Mamcarz jako delegat Zjazdu z Sekcji Kompozytorów.
Jubileuszowy X Zjazd Stowarzyszenia Autorów ZAiKS obradował w sobotę 9 grudnia 2017 roku w warszawskim Domu Technika NOT. Zjazd podsumowywał ostatnią pełną kadencję pierwszego stulecia działalności ZAiKS-u. Przedmiotem obrad były wybór nowych władz i nowelizacja obowiązującego statutu. Do uczestnictwa w obradach sekcje delegowały 194 członków Stowarzyszenia, udział wzięło 184 twórców. Do najważniejszych tematów poruszonych w czasie Zjazdu należała nowelizacja art. 70 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w odniesieniu do statusu utworów wkładowych w utworze audiowizualnym i wynagrodzenia z tytułu ich rozpowszechniania w utworach audiowizualnych – delegaci przyjęli rezolucję w tej sprawie, skierowaną do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rządu, Sejmu i Senatu oraz Prezydenta RP. Sporo uwagi poświęcono również przyszłości organizacji zbiorowego zarządu  w kontekście zmian, jakie przyniesie nowa ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi.

 
Klub Księgarza Rynek Starego Miasta, Warszawa 08.12.2017 godz.18:00
piątek, 08 grudnia 2017

Promocja książki „PONTE – przewodnik poetycki Italia” Jerzego Mamcarza z rysunkami Franciszka Maśluszczaka

Książkę  zaprezentował Krzysztof Dzikowski, spotkanie poprowadził  Rafał T. Czachorowski (rozmowa z Jerzym Mamcarzem i  Franciszkiem Maśluszczakiem) recytacje: Barbara Mamcarz i Jerzy Mamcarz, oprawa muzyczna Jerzy Mamcarz- śpiew, gitara, Robert Obcowski piano.

wiecej >>>

 
Premiera singla "Tęsknie za mikołajem" 04 grudnia 2017
poniedziałek, 04 grudnia 2017

Premiera radiowa autorskiego singla „Tęsknię za Mikołajem”  poprzez Warner Music Poland

link do utworu: https://youtu.be/cq54xvP9dpo
więcej >>>

 
Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu 28.11.2017
wtorek, 28 listopada 2017

W Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu w dniu 28 listopada 2017 roku odbyła się konferencja „…Zamiast Przemocy” organizowana przez Prezydenta Miasta Mielca poprzez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego.


 


Strona 1 z 4
stat4u